Dołącz Do Nas Na Forum / Join Us On Board

środa, 18 marca 2009

Pieśni Wielkanocne


Te Deum
Ciebie, Boga wysławiamy

1. Ciebie, Boga wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

2. Tobie wszyscy aniołowie,
Tobie moce i niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy

3. Święty, święty nad świętymi,
Bóg zastępów, Pan łaskawy,
pełne niebo z kręgiem ziemi
majestatu Twojej sławy.

4. Apostołów Tobie rzesza,
chór proroków, pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

5. Ciebie, poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca, ile zdoła,
głosy ludów zgodzonymi
wielbi święta pieśń Kościoła.

6. Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna słowo wiekuiste,
z Duchem wszechświat wielbi cały
Królem chwały Tyś, o Chryste.

7. Tyś Rodzica Syn z wiek, wieka
by świat zbawić swoim zgonem,
przyoblókłszy się w człowieka
nie wzgardziłeś Panny łonem.

8. Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie
i rajskiego kraj żywota
otworzyłeś wiernym sobie.

9. Po prawicy siedzisz Boga
w chwale Ojca Syn jedyny
lecz, gdy zabrzmi trąba sroga
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

10. Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech, co plami,
gdyś odkupił nas od zbrodni
drogiej swojej Krwi strugami.

11. Ze Świętymi, w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje,
zbaw, o Panie, lud sierocy,
błogosław dziedzictwo swoje.

12. Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco świata
Imię Twoje wysławiamy.

13. Po wiek wieków nie ustanie
pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
od wszelakiej ustrzec winy.

14. Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki.
W Tobie, Panie zaufałem
nie zawstydzę się na wieki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz